Garofalo Gluten Free Spaghetti

Garofalo SKU: 512AAZ1

$4.59 $5.59 Save $1

Available Now!

400 g

Ingredients: Corn flour, brown rice flour, rice flour, potato starch, quinoa, mono and diglycerides.