Garofalo Gluten Free Spaghetti

$5.59

SKU: 512AAZ1

Garofalo

Available Now!

Ingredients: Corn flour, brown rice flour, rice flour, potato starch, quinoa, mono and diglycerides.